04
ngày 18/05/2022
 • 35
 • 8
 • bùi văn kim - ubnd huyện vĩnh tường
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 193, khoản 1 Điều 348 Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, xử: 1. Bác yêu cầu khởi kiện của ông Bùi Văn K về việc đề nghị Tòa án hủy Công văn số 46/HC-UBND ngày 18/3/2021 của UBND xã Đ về việc giải quyết đơn đề nghị của ông Bùi Văn K; Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND xã Đ về giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn K và Quyết định số 4677/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch huyện V về giải quyết khiếu nại của ông Bùi Văn K (lần hai).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 18/05/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập