08
ngày 13/07/2022
 • 35
 • 9
 • nguyễn thị D - UBND phường L
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Vĩnh Phúc
 • Không
 • 0
 • Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 123, điểm h khoản 1 Điều 143, khoản 2 Điều 165, điểm a khoản 2 Điều 193, Điều 348, khoản 1 Điều 358 Luật Tố tụng hành chính; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, xử: 1. Đình chỉ giải quyết đối với yêu cầu hủy Quyết định số 2329/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng Văn phòng cho thuê và các dịch vụ công cộng của Công ty TNHH T tại phường L, thành phố V; yêu cầu công nhận diện tích 726,4m2 tại thửa đất số 53, tờ bản đồ số 70 mà gia đình bà Nguyễn Thị D đang sử dụng là hợp pháp của người khởi kiện bà Nguyễn Thị D. 2. Bác yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị D về việc tuyên bố hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân phường L, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc là trái pháp luật được thể hiện tại Thông báo số 26/TB-UBND ngày 29/5/2020 của UBND phường L về việc trả hồ sơ xin cấp GCNQSD đất lần đầu của bà Nguyễn Thị D.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/07/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập