22/2022/QĐ-PT
ngày 19/12/2022
 • 42
 • 22
 • QUYẾT ĐỊNH KHÔNG CHẤP NHẬN VIỆC KHÁNG CÁO QUÁ HẠN
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn của ông Trương Phước N đối với Bản án dân sự sơ thẩm số 944/2022/DS-ST ngày 28/6/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 19/12/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập