01
ngày 06/01/2023
 • 20
 • 6
 • Vàng A L, Sùng Y P - phạm tội vận chuyển trái phép chất ma túy (điều 250 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Hòa Bình
 • Không
 • 0
 • Các bị cáo Vàng A L, Sùng Y P phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy. Áp dụng: điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: Vàng A L 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2022. Xử phạt: Sùng Y P 18 (Mười tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2022.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/01/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập