164/2022/DS-PT
ngày 21/12/2022
 • 11
 • 4
 • Tranh chấp bổi thường thiệt hại về tài sản giữa nguyên đơn B và bị đơn H
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hậu Giang
 • Không
 • 0
 • bà B tự gieo sạ, bón phân, xịt thuốc trên phần đất diện tích 2.600m2 không thuộc quyền sử dụng của bà B mà thuộc quyền sử dụng của bà P, đồng thời bà P đã cho vợ chồng ông N mượn để canh tác. Việc bà B tự ý gieo sạ lúa giống chồng lên lúa giống vợ chồng ông N, bà M đã gieo sạ cũng như tự ý bón phân, xịt thuốc trên phần đất không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình, không được sự chấp thuận của bà P cũng như vợ chồng ông N, bà M là không đúng, đây là hành vi trái pháp luật xâm phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của người khác, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Việc vợ chồng ông N, bà M canh tác, thu hoạch lúa trên phần đất là trên cơ sở được bà P cho mượn, không phải hành vi xâm phạm quyền sở hữu tài sản của bà B nên không có trách nhiệm gì đối với bà B. Các chi phí bà B đã đầu tư, chăm sóc lúa trên phần đất bà B phải tự gánh chịu

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/12/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập