533/2022/QĐ-PT
ngày 20/12/2022
 • 6
 • 18
 • Nguyễn Thị H.-Nguyễn Thị Thu H.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm do nguyên đơn rút đơn kháng cáo.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định