01/2023/KDTM-PT
ngày 04/01/2023
 • 54
 • 21
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Nguyên đơn: Ngân hàng N và Bị đơn: Ông Hoàng Bá T, sinh năm 1972
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Nguyên đơn: Ngân hàng N và Bị đơn: Ông Hoàng Bá T, sinh năm 1972

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/01/2023
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập