09/2022/DSPT
ngày 27/12/2022
 • 13
 • 9
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Tiến L, sinh năm 1966 và Bị đơn: Ông Ngô Sỹ L, sinh năm 1965
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Bắc Ninh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa Nguyên đơn: Ông Nguyễn Tiến L, sinh năm 1966 và Bị đơn: Ông Ngô Sỹ L, sinh năm 1965

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/12/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập