03
ngày 17/08/2017
 • 203
 • 662
 • Trần Văn Th - Kiều Thu H
 • Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...

 • Sơ thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • TAND Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
 • Không
 • 0
 • Anh Trần Văn Th và chị Kiều Thu H thuận tình ly hôn, thỏa thuận về con chung, tài sản chung và khoản nợ chung, lệ phí

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 17/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật