35
ngày 22/08/2017
 • 327
 • 540
 • tranh chấp quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Bà Lê Thị X tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn Đức Th và bà Nguyễn Thị T

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 22/08/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập