: 06/2017 /DS - PT
ngày 23/08/2017
 • 1038
 • 1225
 • Nguyên đơn: Bà Lã Thị Sen; Bị đơn: anh Lã Văn Xuyên, bà Vũ Thị Cúc
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Bà Lã Thị Sen khởi kiện anh Lã Văn Xuyên bà Vũ Thị Cúc đề nghị chia sản chung là di sản thừa kế của cụ Thịu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 4
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/08/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập