43
ngày 08/11/2022
 • 9
 • 13
 • bản án yêu cầu bồi thường thiệt hại giữa Trần Thị Mỹ A và Bế Thị B
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Chị A bị chị B đánh, tát trước mặt đông người nên yêu cầu Tòa án buộc chị B phải bồi thường thiệt hại.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 08/11/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập