90
ngày 09/11/2022
 • 73
 • 48
 • Bị cáo Phạm Minh Thủy phạm tội: “ Mua bán người dưới 16 tuổi” - phạm tội mua bán người dưới 16 tuổi (điều 151 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Phú Thọ
 • Không
 • 0
 • Bị cáo Phạm Minh Thủy phạm tội: “ Mua bán người dưới 16 tuổi”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 09/11/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập