133/2017/DS-PT
ngày 04/08/2017
 • 218
 • 74
 • Tranh chấp "Đòi tài sản là quyền sử dụng đất" giữa ông Lâm Văn K và ông Lâm Văn V, bà Nguyễn Minh M
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản về quyền sở hữu tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp "Đòi tài sản là quyền sử dụng đất" giữa ông Lâm Văn K và ông Lâm Văn V, bà Nguyễn Minh M

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 04/08/2017
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập