63
ngày 09/11/2022
 • 34
 • 12
 • Lừa đảo - phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (điều 174 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Bắc Giang
 • Không
 • 0
 • Họ và tên: Nguyễn Sỹ C, sinh năm 1968. Nơi ĐKHK thường trú: thị trấn Chũ, huyện LN, tỉnh B; Nơi tạm trú: thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, huyện LN, tỉnh B; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Tự do; Văn hóa: 02/12; Họ và tên bố: Nguyễn Sỹ Sáng, sinh năm 1940; Họ và tên mẹ: Đạt Thị Niệm, sinh năm 1947; Gia đình có 2 chị em, bị cáo là thứ hai; Vợ: Bằng Thị L, sinh năm 1969; Con: Có 4 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ nhất sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Khôn

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý



  3. Lập luận, nhận định



  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 09/11/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập