180
ngày 14/11/2022
 • 7
 • 14
 • Thân Văn Tuân - phạm tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (điều 255 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Bắc Giang
 • Không
 • 0
 • * Bị cáo có kháng cáo: - Họ và tên:Thân Văn T, sinh ngày 25 tháng 7 năm 1971; - Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; - Nơi sinh và cư trú: thôn Suối Chính, xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh B. - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; - Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 7/12; - Họ tên cha: Thân Văn Sản, sinh năm 1932; - Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thềm, sinh năm 1934; - Vợ: Nguyễn Thị Bắc, sinh năm 1974; - Bị cáo có con, con lớn sinh năm 1995 con nhỏ sinh năm 1999; - Gia đình bị cáo có mười anh chị em, bị cáo là con thứ bẩy.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 14/11/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập