142/2022/DS-PT
ngày 27/10/2022
 • 13
 • 5
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản giữa nguyyên đơn vợ chồng ông C và công ty Q
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hậu Giang
 • Không
 • 0
 • Về kháng cáo yêu cầu Công ty Q phải bồi thường thiệt hại với số tiền 640.000.0000 đồng do có hành vi chiếm dụng trái phép nhà kho của vợ chồng ông C, bà N trong khoảng thời gian từ ngày 20/9/2017 đến ngày 31/01/2019. Xét thấy, tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất giữa ông C, bà N và Công ty Q được xét xử theo Bản án sơ thẩm số 18/2017/DS-ST ngày 20/9/2017 của Tòa án nhân dân huyện C và Bản án phúc thẩm số 73/2018/DS-PT ngày 28/6/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ngày 05/9/2018, Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Hậu Giang ra Quyết định số 698/QĐ-CCTHADS thi hành án theo yêu cầu của ông C, bà N. Ngày 29/9/2018, Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Hậu Giang ra Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS về việc hoãn thi hành án. Ngày 02/01/2019, Chi cục Thi hành án dân sự huyện C ra quyết định tiếp tục thi hành án số 15/QĐ-CCTHADS. Ngày 31/01/2019, Công ty Q tự nguyện thi hành án theo Biên bản về việc tự nguyện giao nhận tài sản thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C. Như vậy, việc Công ty Q quản lý, sử dụng đất và nhà kho của ông C, bà N là trên cơ sở hợp đồng thuê có phát sinh tranh chấp, thời gian từ ngày xét xử sơ thẩm đến ngày Công ty Q tự nguyện thi hành án (ngày 31/01/2019) là khoảng thời gian chờ cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và thi hành án theo quy định của pháp luật. Do đó, việc ông C, bà N cho rằng Công ty Q chiếm giữ trái phép nhà đất của ông, bà là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu khởi kiện này của ông C, bà N là có căn cứ pháp luật

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 27/10/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập