94/2022/HC-ST
ngày 29/09/2022
 • 24
 • 7
 • Hoàng Tuấn A
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Quảng Ninh
 • Không
 • 0
 • Ngày 08/02/2021, ông Hoàng Tuấn A và ông Hoàng Văn Đ! nhận chuyển nhượng của hộ ông Hoàng Văn Đ 201m2 đất tại khu T, phường D, Tp C theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp ngày 25/01/2006 cho hộ ông Hoàng Văn Đ. Hợp đồng chuyển nhượng được công chứng cùng ngày.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 29/09/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập