08/2017/DS-GĐT
ngày 13/04/2017
 • 2125
 • 975
 • Ông Nguyễn Văn V và Ngân hàng T
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Giám đốc thẩm
 • Dân sự
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Ông Nguyễn Văn V vay Ngân hàng T 100.000.000 đồng. Do ông không có tiền trả nợ nên Ngân hàng khởi kiện ra Tòa án.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 4
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 13/04/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập