30/2022/HSPT-QĐ
ngày 17/11/2022
 • 2
 • 14
 • Nguyễn Thế N phạm tội Đánh bạc - phạm tội đánh bạc (điều 321 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Ngày 28 tháng 9 năm 2022 bị cáo Nguyễn Thế N có đơn kháng cáo đối với Bản án số: 70/2022/HS-ST ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình với nội dung xin được giảm nhẹ hình phạt. Ngày 09 tháng 11 năm 2022 bị cáo Nguyễn Thế N đã rút toàn bộ kháng cáo. Xét thấy: Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo bị cáo Nguyễn Thế N đã rút toàn bộ kháng cáo.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 17/11/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập