02
ngày 16/09/2016
 • 872
 • 356
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo lãnh
 • Tranh chấp về đầu tư tài chính, ngân hàng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Ninh Thuận
 • Không
 • 0
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo lãnh

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/09/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập