06
ngày 30/06/2022
 • 22
 • 6
 • Vụ án khiếu kiện về quyết định hành chính về quản lý đất đai. (Ngày 20/10/2022 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình nhận được Quyết định không chấp nhận việc kháng cáo quá hạn số 50/2022/QĐ-PT ngày 22/9/2022 của Tòa án nhân dân cấp cap tại Hà Nội).
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Ninh Bình
 • Không
 • 0
 • Công ty Đ kiện Quyết định hành chính của Bộ trường Bộ T, Chủ tịch UBND tỉnh N, UBND tỉnh N.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/06/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập