08/2022/KDTM-PT
ngày 30/09/2022
 • 55
 • 10
 • Công ty TNHH H yêu cầu Công ty Cổ phần T thực hiện nghĩa vụ trả tiền trong hợp đồng giao khoán
 • Tranh chấp về xây dựng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND tỉnh Quảng Nam
 • Không
 • 0
 • Công ty TNHH H yêu cầu Công ty Cổ phần T trả tiền số tiền 263.688.364 đồng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 30/09/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập