12/2022/DS-ST
ngày 12/09/2022
 • 49
 • 9
 • Tranh chấp chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất
 • Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Quảng Trị
 • Không
 • 0
 • Ông Trần Kim H khởi kiện yêu cầu chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy quyết định hành chính cá biệt

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/09/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập