07/2018/HS-ST
ngày 22/03/2018
  • 240
  • 270
  • Nguyễn Huỳnh N - phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện M'Drăk, tỉnh Đắk Lắk
  • Không
  • 0
  • Nguyễn Huỳnh N điều khiển xe