1185
ngày 29/07/2022
 • 360
 • 289
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sản xuất Thương mại T
 • Yêu cầu liên quan việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại

 • Sơ thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND TP. Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Sản xuất Thương mại T khởi kiện yêu cầu hủy phán quyết trọng tài

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 3
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 29/07/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập