01/2018/HS-ST
ngày 06/04/2018
 • 675
 • 413
 • Vũ Đức Đ - phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ (điều 260 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • Tòa án Khu vực 2 - QK3, án Quân khu 3
 • Không
 • 0
 • Vũ Đức Đ phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo điểm a, đ khoản 1 Điều 260 BLHS 2015

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 06/04/2018
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập