14/2016/KDTM-GĐT
ngày 02/08/2016
 • 1845
 • 1151
 • Ngân hàng thương mại cổ phần V và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ K
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Giám đốc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Do Công ty K vi phạm nghĩa vụ thanh toán nên Ngân hàng V khởi kiện yêu cầu Công ty K phải trả nợ theo các Hợp đồng tín dụng tính đến hết ngày 20/6/2012, nếu Công ty K không thực hiện thanh toán các khoản nợ trên thì Ngân hàng N phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã được Công ty K chuyển nhượng quyền thụ hưởng cho Ngân hàng V theo các Thư bảo lãnh

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 1
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác