02/2016/DS-GĐT
ngày 05/10/2016
 • 1693
 • 444
 • Bà Lý Kim C và Ông Trần Văn Q
 • Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

 • Giám đốc thẩm
 • Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án nhân dân tối cao
 • Không
 • 0
 • Bà Lý Kim C và Ông Trần Văn Q nhất trí ly hôn, cả hai ông bà cùng xin được nuôi cả 02 con chung là Trần Lý N và Trần Lý Mỹ U

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 05/10/2016
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập