08/2018
ngày 27/04/2018
 • 134
 • 165
 • Buôn bán, vận chuyển hàng cấm - Bị truy tố tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Sơ thẩm
 • Hình sự
 • TAND huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Tuyên bố các bị cáo M, S, H phạm tội Buôn bán vận chuyển hàng cấm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác