04/2017/QĐST-DS
ngày 27/07/2017
 • 117
 • 120
 • Yêu cầu bồi thường thiệt hại về tài sản
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Ông Phùng Văn M phải bồi thường cho ông Bàn Văn D số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Thời điểm thực hiện việc bồi thường, trước ngày 30/9/2017.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 27/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập