26 /2018/ HS-ST
ngày 27/04/2018
  • 253
  • 186
  • Lý Văn C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. - phạm tội sản xuất, buôn bán hàng cấm (điều 190 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
  • Sơ thẩm
  • Hình sự
  • TAND huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
  • Không
  • 0
  • Lý Văn C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

  • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0