29
ngày 12/07/2022
 • 7
 • 21
 • Lô Thị L và đp - phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (điều 322 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Cao Bằng
 • Không
 • 0
 • Trong ngày 01/8/2021 tại nhà bị cáo Lô Thị L có 18 người chia làm 02 chiếu bạc, mỗi chiếu 09 người đánh bài ăn tiền. Số tiền thu giữ 01 chiếu là 21.328.000 đồng (Hai mươi mốt triệu ba trăm hai mươi tám nghìn đồng), còn 01 chiếu là 30.600.000 đồng (Ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/07/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập