218/2022/DS-PT
ngày 16/09/2022
 • 7
 • 9
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông D với vợ chồng ông T
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Vợ chồng D, bà X yêu cầu vợ chồng ông T, bà M giao đủ số tiền còn thiếu là 980 m2 x 150.000 đồng = 147.000.000 đồng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông D với vợ chồng ông T được ký kết ngày 17/3/2021. Theo đó, vợ chồng ông D chuyển nhượng cho vợ chồng ông T các thửa đất số 534, 512, 511, 510, 490, 489, 595, 615, 596, 577, 578, 616, 617, tờ bản đồ số 20, có diện tích 9.670 m2; đất tọa lạc tại Ấp TV 1, xã TP, huyện GD, tỉnh Tây Ninh. Ông T cho rằng diện tích chuyển nhượng được tính khi đất chưa chuyển lưới nên có diện tích 8.690 m2 và ông đã trả đủ tiền cho vợ chồng ông D. Còn vợ chồng ông D xác định diện tích chuyển nhượng là 9.670 m2, nên vợ chồng ông T chưa trả đủ tiền.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 16/09/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập