80/2017/QĐST-ST
ngày 19/07/2017
 • 179
 • 171
 • Dân sự
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Chị Bùi Thị T và anh Lê Phan Đức T có nghĩa vụ trả cho bà Bùi Thị T số tiền nợ là 71.940.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng).

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định