31/2017/DS-PT
ngày 10/07/2017
 • 226
 • 1199
 • Bà Ksor H'B - ông Rmah B
 • Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 1
 • bà Ksor H'B yêu cầu ông Rmah B phải trả lại tài sản là mỳ tươi do hợp tác làm ăn chung

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 10/07/2017
Tải bản án
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập