58/2017/DSPT
ngày 25/07/2017
 • 570
 • 511
 • tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm giữa bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Thị Lâm
 • Đòi bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Lâm Đồng
 • Không
 • 0
 • tranh chấp về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm giữa bà Nguyễn Thị Lựu và bà Nguyễn Thị Lâm

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác