Kết quả tìm kiếm: 587380 bản án, quyết định

số 195/2020/HNGĐ-ST ngày 10/07/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 3
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Anh K yêu cầu được ly hôn với chị Phạm Thị Kiều L


số 181/2020/HNGĐ-ST ngày 06/07/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị N yêu cầu được ly hôn với anh Nguyễn Hoàng G.


số 178/2020/HNGĐ-ST ngày 03/07/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 2
 • 1
Hôn nhân và gia đình
0

Chị T yêu cầu được ly hôn với anh Hồ Vủ L


số 177/2020/HNGĐ-ST ngày 01/07/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Anh B yêu cầu được ly hôn với chị Lê Thị S


số 175/2020/HNGĐ-ST ngày 29/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Ông H yêu cầu được ly hôn với bà Cao Hồng T.


số 169/2020/HNGĐ-ST ngày 25/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Bà N yêu cầu xin ly hôn với ông V


số 168/2020/HNGĐ-ST ngày 25/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Bà D yêu cầu được ly hôn với bà Hà Hồng T


số 165/2020/HNGĐ-ST ngày 22/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Bà D yêu cầu được ly hôn với anh Hữu Thái V


số 164/2020/HNGĐ-ST ngày 22/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
 • 1
 • 0
Hôn nhân và gia đình
0

Bà Y yêu cầu được ly hôn với anh Võ Tấn T


số 155/2020/HNGĐ-ST ngày 12/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà H yêu cầu được ly hôn với ông Võ Văn T


số 148/2020/HNGĐ-ST ngày 09/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Bà T Yêu cầu xin ly hôn với ông H


số 142/2020/HNGĐ-ST ngày 05/06/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị B yêu cầu được ly hôn với ông Nguyễn Văn C


số 99/2020/HNGĐ-ST ngày 29/04/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị Y yêu cầu được ly hôn với anh T


số 91/2020/HNGĐ-ST ngày 28/04/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị B yêu cầu được ly hôn với anh T


số 90/2020/HNGĐ-ST ngày 28/04/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị N yêu cầu được ly hôn với anh C.


số 87/2020/HNGĐ-ST ngày 24/04/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Chị P yêu cầu được ly hôn với anh Q


số 200/2020/HNGĐ-ST ngày 20/07/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

Sơ thẩm
Không
Hôn nhân và gia đình
0

Anh Q yêu cầu ly hôn chị N


số 188/2020/DS-ST ngày 28/10/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Tranh chấp hợp đồng vay tài sản

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

Ngân hàng yêu cầu anh L trả số tiền 33.475.274 đồng


số 176/2020/DS-ST ngày 02/10/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Tranh chấp hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Sơ thẩm
Không
 • 3
 • 0
Dân sự
0

bà H khởi kiện yêu cầu tuyên bố tờ “Cầm cố đất nông nghiệp trồng lúa” và “Tờ giao kèo cho thê đất nông nghiệp trồng lúa” cùng ngày 19/7/2018 âm lịch được ký giữa bà Đặng Thị H với ông Hồ Văn T, bà Trần Huỳnh A là vô hiệu; Buộc ông T, bà Huỳnh Anh trả cho bà H 40 chỉ vàng 24K (vàng cố đất) và 24.000.000 đồng (tiền thuê đất)


số 139/2020/DS-ST ngày 14/09/2020 của TAND huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

Sơ thẩm
Không
Dân sự
0

bà khởi kiện yêu cầu bà L trả tiền hụi 45.000.000 đồng


Tổng 587380 bản ghi, 29369 trang