• select
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.
 • RadDatePicker
  RadDatePicker
  Open the calendar popup.

Kết quả tìm kiếm: 49 bản án, quyết định

số 18/2019/HC-GĐT ngày 23/08/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế

Giám đốc thẩm
Không
 • 210
 • 32
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng


số 10/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 137
 • 18
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 08/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác

Giám đốc thẩm
Không
 • 88
 • 18
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai


số 09/2019/HC-GĐT ngày 10/07/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 91
 • 15
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai


số 01/2019/HNGĐ-GĐT ngày 03/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp về chia tài sản khi ly hôn

Giám đốc thẩm
Không
 • 87
 • 18
Hôn nhân và gia đình
0

Tranh chấp về ly hôn, chia tài sản sau ly hôn


số 06/2019/HC-GĐT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 75
 • 13
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 02/2019/HC-GĐT ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 70
 • 13
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại


số 04/2019/HC-GĐT ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 60
 • 11
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực đất đai


số 03/2019/HC-GĐT ngày 28/03/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 53
 • 17
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực quản lý đất đai


số 01/2019/HC-GĐT ngày 27/03/2019 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện QĐ hành chính, hành vi hành chính khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân

Giám đốc thẩm
Không
 • 66
 • 18
Hành chính
0

Khởi kiện quyết định hành chính trong lĩnh vực thương mại


số 08/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 74
 • 12
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất


số 05/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 70
 • 12
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong quản lý đất đai


số 07/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 67
 • 15
Hành chính
0

Khiếu kiện Quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất


số 06/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống

Giám đốc thẩm
Không
 • 207
 • 36
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính về kỷ luật buộc thôi việc


số 06/2018/HC-GĐT ngày 10/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ giữ chức vụ từ Tổng cục trưởng và tương đương trở xuống

Giám đốc thẩm
Không
 • 71
 • 16
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính về kỷ luật buộc thôi việc


số 10/2018/KDTM-GĐT ngày 10/08/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp giữa công ty với các thành viên công ty...

Giám đốc thẩm
Không
 • 150
 • 47
Kinh doanh thương mại
0

Tranh chấp về phần vốn của thành viên công ty với Công ty


số 09/2018/KDTM-GĐT ngày 10/08/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Giám đốc thẩm
Không
 • 194
 • 43
Kinh doanh thương mại
0

Tranh chấp hợp đồng tín dụng


số 09/2018/KDTM-GĐT ngày 10/08/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Giám đốc thẩm
Không
 • 61
 • 14
Kinh doanh thương mại
0

Tranh chấp hợp đồng tín dụng


số 04/2018/HC-GĐT ngày 08/08/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 47
 • 10
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định hành chính trong trường hợp yêu cầu bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất


số 03/2018/HC-GĐT ngày 16/07/2018 của Tòa án nhân dân tối cao

QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Giám đốc thẩm
Không
 • 57
 • 16
Hành chính
0

Khiếu kiện quyết định giải quyết khiếu nại


Tổng 49 bản ghi, 3 trang

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập