01/2017/QĐDS-ST
ngày 26/07/2017
 • 194
 • 66
 • Quyết định tuyên bố một người mất tích
 • Y/c tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
 • Không
 • 0
 • Tại Đơn đề ngày 08/3/2017 anh Lò Văn D yêu cầu Tòa án tuyến bố chị Phạm Thị D mất tích. Ngày 09/3/2017 Tòa án thụ lý việc dân sự về yêu cầu tuyên bố một người mất tích. Ngày 26/7/2017 tòa án mở phiên họp tuyên bố chị phạm Thị D mất tích, theo quy đinh của pháp luật.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 26/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập