01
ngày 03/02/2016
 • 1004
 • 194
 • Yêu cầu hủy QĐ hành chính trong lĩnh vực đất đai
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành, quyết định xừ phạt vi phạm hành chính

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Tây Ninh
 • Không
 • 0
 • Bà Nguyễn Thị B yêu cầu hủy Quyết định giải quyết khiếu nại số 4878/QĐ-UBND ngày 02-12-2013 của UBND huyện HT

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 2
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 03/02/2016
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập