16/2022/QĐ-PT
ngày 12/05/2022
 • 17
 • 0
 • Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP Đ1
 • Tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Phúc thẩm
 • Kinh doanh thương mại
 • TAND cấp cao tại Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án vụ án kinh doanh thương mại thụ lý số 23/TBTL-TA ngày 08 tháng 12 năm 2021 về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”. Bản án Kinh doanh thương mại sơ thẩm số 07/2021/KDTM-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định này.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 12/05/2022
Tải quyết định
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập