04
ngày 13/04/2022
 • 11
 • 19
 • Vương Quang T - Nguyễn Tháp H
 • Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND tỉnh Hà Giang
 • Không
 • 0
 • Anh T khởi kiện đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ký kết ngày 29/9/2019 giữa ông H, anh T và Ngân hàng là vô hiệu. Yêu cầu ngân hàng phải trả lại cho anh T số tiền đã nộp vào tài khoản trung gian của ngân hàng. Ngoài ra, anh T yêu cầu ông H và ngân hàng phải bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 13/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập