04/2022/HS-ST
ngày 21/04/2022
 • 9
 • 2
 • Tính-Chủ tịch tỉnh, chủ tịch TP.Đồng Xoài
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Sơ thẩm
 • Hành chính
 • TAND tỉnh Bình Phước
 • Không
 • 0
 • ông Tính cho rằng QĐ giải quyết khiếu nại việc tranh chấp đất đai giữa ông Hưng với ông do Chủ tịch UBND các cấp giải quyết đã xác định thửa đất số 72 không phải là của ông là không đúng

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 21/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập