263
ngày 19/04/2022
 • 17
 • 7
 • Phạm Thị H kiện UBND thành phố C
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • bà Phạm Thị H yêu cầu hủy các quyết định gồm: Quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND thành phố C về việc phê duyệt phương án (bổ sung lần 3) bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường đấu nối Quốc lộ 1A vào Dự án khu dân cư phía Đông Quốc lộ 1A (khu A) trên địa bàn Phường 8 và xã L, thành phố C; Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố C về việc giải quyết nội dung khiếu nại của bà Phạm Thị H; Quyết định số 4051/QĐ-CCXP ngày 01/10/2020 của Chủ tịch UBND thành phố C cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Quyết định số 4115/QĐ-CCXP ngày 06/10/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố C cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 19/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập