237
ngày 12/04/2022
 • 14
 • 8
 • Đỗ Thị Ánh T kiện UBND tỉnh Bến Tre
 • QĐ hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, trưng dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư…

 • Phúc thẩm
 • Hành chính
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • bà Đỗ Thị Ánh T khởi kiện yêu cầu hủy: - Quyết định số 680/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thị trấn G, điều chỉnh diện tích sử dụng đất của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện G trong Quyết định số 3244/QĐ-UB ngày 27/12/1999; Công văn số 1894/UBND-NC ngày 20/6/2018 của UBND huyện G, tỉnh Bến Tre về việc trả lời đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Đỗ Thị Ánh T. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 56, tờ bản đồ số 7, diện tích 127,3m2 do Ủy ban nhân dân huyện G cấp cho ông Trần Văn Nh, số CO 736764 ngày 25/12/2018. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa 56, tờ bản đồ số 7, diện tích 127,3m2 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp cho ông Nguyễn Hoàng N và bà Dương Thị T1, số CV 606275 ngày 11/5/2020.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ cùng đối tượng khởi kiện
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập