263
ngày 25/04/2022
 • 18
 • 3
 • Tôn Thất Tr kiện Phan Thị Đ
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất

 • Phúc thẩm
 • Dân sự
 • TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh
 • Không
 • 0
 • nguyên đơn ông Tôn Thất Tr khởi kiện yêu cầu bà Phan Thị Đ trả lại diện tích đất 25m2 thuộc thửa đất số 1018 (gốc 507), tờ bản đồ số 3 (C49-I-(21a) tại 56/5 PT, Phường 7, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; Hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BY 054787 do UBND thành phố Đ cấp cho bà Phan Thị Đ ngày 20/5/2015 tại thửa đất số 1018 (gốc 507), tờ bản đồ số 3 (C49-I-(21a) tại 56/5 PT, Phường 7, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 25/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập