12/2022/DS-ST
ngày 23/03/2022
 • 30
 • 7
 • tranh chấp hợp đồng
 • Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

 • Sơ thẩm
 • Dân sự
 • TAND TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Trong ngày 23 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai về việc “Yêu cầu công nhận quyền sử dụng đất; hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; yêu cầu thực hiện nghĩa vụ trả tiền và tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 23/03/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
Bản án, quyết định tương tự về cùng quan hệ pháp luật
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập