19/2022/HSPT
ngày 12/04/2022
 • 5
 • 8
 • Rơ Mô P - phạm tội hủy hoại rừng (điều 243 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015)
 • Phúc thẩm
 • Hình sự
 • TAND tỉnh Gia Lai
 • Không
 • 0
 • Bị cáo đã dùng cưa xích, dao rựa chặt phá 4.900m2 diện tích rừng, lô 4, khoảnh 7, tiểu khu 1346; loại rừng phòng hộ, trạng thái rừng gỗ tự nhiên núi đất rụng lá nghèo (RLN) thuộc lâm phần UBND xã Đ, huyện K, tỉnh Gia Lai quản lý.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày tuyên án: 12/04/2022
Tải bản án
Tải bản đính chính
BA/QĐ về cùng tội danh
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập