36/2017/QĐ-TA
ngày 06/07/2017
 • 96
 • 200
 • Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc Hoang Văn L
 • Đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

 • Sơ thẩm
 • Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
 • TAND Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 • Không
 • 0
 • Hoàng Văn L khai nhận vào khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2017, Lý sử dụng ma túy với một người bạn tên Phúc (ở đường NV, phường HB) và 05 người bạn của P trong đó có một người tên T trú tại HL, HV, TP Đà Nẵng sử dụng ma túy tại quan karaoke New Century trên đường NV, phường HB, quận L, TP Đà Nẵng, sử dụng ma túy tổng hợp là hàng đá, ma túy có được do một người bạn tên Phúc cung cấp, hình thức sử dụng là hút.

 • Tổng số lượt được bình chọn làm nguồn phát triển án lệ: 0
 • 1. Hình thức bố cục


  2. Văn phong, ngôn ngữ pháp lý  3. Lập luận, nhận định  4. Có thể làm nguồn án lệ

  5. Ý kiến khác

Thông tin chi tiết

Ngày quyết định: 06/07/2017
Tải quyết định
Tải bản đính chính
QĐ áp dụng cùng biện pháp hành chính
Án lệ áp dụng

Số lượt đang truy cập

Số lượt truy cập trong ngày

Tổng số lượt truy cập